Informatieplicht.

Informatieplicht
Verbruikt uw bedrijf, vereniging of instelling meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moeten informeren middels de Energie Audit EED welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Bent u hier nog niet aan toegekomen? Neem dan contact met ons op. Wij beheren het overzicht en ondersteunen u bij het verzamelen van alle benodigde gegevens.

Energiebesparingsplicht
U bent op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder wanneer uw bedrijf of instelling voldoet aan de criteria. U kunt uw bedrijf op veel verschillende manieren verduurzamen. Unifa kijkt naar uw persoonlijke wensen en zoekt passende duurzame oplossingen.

Wij bieden verduurzaamde energie op een heldere, eenvoudige manier met duidelijke contractuele voorwaarden.

unifa-logo-transparant.png

Contact